WPVUI LICENSE

Dịch vụ theme và plugin bản quyền WordPress uy tín nhất VN.

SINGLE

99K

199K

PRO

299K

499K

EXPERT

949K

1,99 Triệu

(*) Còn 10 Slot

WPVUI PREMIUM

Nội dung độc quyền cho người dùng WordPress chuyên nghiệp.

MONTHLY

HẾT SLOT

YEARLY

949K/ NĂM

1,99 Triệu

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Gói SINGLE ứng với yêu cầu kích hoạt duy nhất 1 theme hoặc 1 plugin trong danh sách sau, trên 1 domain:

 • Astra: Pro & Premium Sites
 • OceanWP Premium
 • GeneratePress Premium
 • Elementor Pro
 • Rank Math Pro

Thời hạn license có hiệu lực: 1 năm kể từ ngày yêu cầu kích hoạt.

Thời hạn yêu cầu kích hoạt có hiệu lực sau khi thanh toán thành công: bạn phải thực hiện yêu cầu kích hoạt trong vòng 12 tháng kể từ ngày đăng ký.

Quà tặng kèm gói SINGLE:

Bạn được tặng kèm suất kích hoạt 1 trong 3 plugin sau trên cùng domain đã yêu cầu kích hoạt theme/ plugin:

  1. Ultimate Addons for Elementor Pro
  2. Schema Pro
  3. Convert Pro

Gói PRO bạn được kích hoạt 1 theme và toàn bộ các plugin trên 1 domain.

Cụ thể:

Bạn có thể chọn kích hoạt Astra (Pro & Premium Sites), OceanWP Premium hoặc GeneratePress Premium

Kèm với theme, bạn sẽ được kích hoạt toàn bộ các plugin sau:

 1. Elementor Pro
 2. Rank Math Pro
 3. Ultimate Addons for Elementor Pro
 4. CovertPro
 5. SchemaPro

Thời hạn license có hiệu lực: 2 năm kể từ ngày yêu cầu kích hoạt.

Thời hạn yêu cầu kích hoạt có hiệu lực sau khi thanh toán thành công: bạn phải thực hiện yêu cầu kích hoạt trong vòng 12 tháng kể từ ngày đăng ký.

 

Gói EXPERT bạn được kích hoạt 1 theme và toàn bộ các plugin trên 3 domains.

Cụ thể:

Bạn có thể chọn kích hoạt Astra (Pro & Premium Sites), OceanWP Premium hoặc GeneratePress Premium

Kèm với theme, bạn sẽ được kích hoạt toàn bộ các plugin sau:

 1. Elementor Pro
 2. Rank Math Pro
 3. Ultimate Addons for Elementor Pro
 4. CovertPro
 5. SchemaPro

Thời hạn license có hiệu lực: 3 NĂM kể từ ngày yêu cầu kích hoạt.

Thời hạn yêu cầu kích hoạt có hiệu lực sau khi thanh toán thành công: bạn phải thực hiện yêu cầu kích hoạt trong vòng 24 tháng kể từ ngày đăng ký.

Quà tặng kèm gói EXPERT:

 • 1 năm truy cập WPVUI Premium

(*) Lưu ý, bạn được truy cập toàn bộ các nội dung và resources trên WPVUI Premium Agency nhưng không được tặng thêm các suất kích hoạt bản quyền như thành viên đăng ký trực tiếp WPVUI Premium Agency.

Bạn sẽ tạo một tài khoản tạm thời trên website với quyền Administrator để gởi qua cho WPVUI Support đăng nhập, cài đặt và kích hoạt key bản quyền.

Thông thường việc kích hoạt chỉ mất khoản vài phút, WPVUI Support sẽ email thông báo để bạn xóa user tạm khi công việc hoàn thành.

Bạn có thể theo dõi hoạt động của WPVUI Support trên website của mình bằng cách cài plugin WP Activity Log.

Một khi đã yêu cầu kích hoạt trên 1 domain bạn được đổi domain 1 lần, tức bạn sẽ không bị tính như 1 lần kích hoạt mới:

 • Khi yêu cầu đổi domain, license sẽ được unactive trên domain cũ và kích hoạt lại cho bạn trên domain mới.
 • Khi đổi domain, thời hạn hiệu lực của license trên domain mới tính từ thời điểm bạn yêu cầu kích hoạt đầu tiên (trên domain cũ), chứ không tính lại từ đầu 12 tháng/ 3 năm như yêu cầu kích hoạt mới.

Bạn được đổi theme 3 lần ứng với mỗi yêu cầu kích hoạt:

 • Việc đổi theme thực hiện trên cùng domain đã yêu cầu kích hoạt trước đó hoặc khi bạn cần đổi domain.
 • Thời hạn license sẽ tính từ thời điểm bạn yêu cầu kích hoạt đầu tiên trên domain, chứ không tính lại 12 tháng/ 3 năm như khi kích hoạt mới.

Nếu sau 1 năm (hoặc 3 năm) hết thời hạn license, bạn vẫn muốn tiếp tục gia hạn bản quyền thì có thể thanh toán gia hạn với phí đăng ký như ban đầu, bất kể thời điểm đó phí đăng ký các gói WPVUI License có tăng lên bao nhiêu đi nữa.

Trường hợp bạn không muốn gia hạn, thì các theme và plugin trên website vẫn hoạt động bình thường, bạn chỉ không được cập nhật tự động khi có các phiên bản mới hoặc các tính năng mới.

Sau khi bạn thanh toán theo hướng dẫn của WPVUI, thì email của bạn sẽ được thêm vào danh sách support cùng với ngày thanh toan, sau đó:

Trong vòng 12 tháng kể từ ngày thanh toán, bạn có quyền gởi yêu cầu kích hoạt bất cứ lúc nào.

Sau 12 tháng (hoặc 24 tháng)  kể từ ngày thanh toán, nếu bạn không yêu cầu kích hoạt, thì suất kích hoạt sẽ không còn hiệu lực.

Nếu bạn đăng ký gói Bundle hay Agency, thì ngay sau khi thanh toán, bạn sẽ được tạo tài khoản để truy cập WPVUI Premium  – Gói Premium One đối với đăng ký Bundle và Premium Agency với

GỞI YÊU CẦU ĐĂNG KÝ

Scroll to Top