Phân biệt Post và Page, Category và Tag trên WordPress

Hiểu đúng về vai trò của Post và Page trên WordPress, cách sử dụng Category và Tag hợp lý, cũng như vai trò của Custom Post Type (CPT) và Custom Taxonomies.

Phân biệt Post và Page WordPress

Chúng ta tìm hiểu về các thành phần cơ bản trong nội dung của WordPress Website là Post & Page, Category & Tag.

Với người mới làm quen với WordPress, có thể có chút rắc rối trong việc phân biệt chúng. Đặc biệt khi sử dụng tùy tiện, có thể gây tác động tiêu cực tới SEO và trải nghiệm người dùng (User Experience).

1. Post là gì?

Post là bài viết – nó là dạng mặc định của WordPress – tức dạng blog (article).

Post bắt buộc phải có các dữ liệu liên quan như ngày đăng – ngày cập nhật, tác giả, catetory, tag … các dữ liệu này gọi là post metadata.

Post WP mặc định

Post là gì

Mặc định WordPress sắp xếp các post theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ.

Post có thể không được phân loại (uncategoried) hoặc được phân loại vào các Danh mục (Category), ngoài ra các post có thể được liên kết với nhau thông qua Thẻ (Tags). Ta sẽ nói cụ thể về Category và Tag bên dưới.

Category và Tag được gọi chung là Taxonomy (dữ liệu để phân loại).

Custom Post Type là gì?

Custom Post Type cũng là dạng post nhưng nó không phải dạng bài viết (blog), mà là các loại nội dung mà mặc định trên WordPress không có, chỉ được hỗ trợ từ các phần mở rộng bên ngoài WordPress core (plugins) như Sản phẩm (khi cài WooCommerce), Khóa học (khi cài các plugin Learning System) hay Tour du lịch (khi dùng các theme, plugin Travel Tour)….

Ví dụ sản phẩm (product) trên Web bán hàng WooCommerce chính là một loại Custom Post Type:

CTP là gì

Hay tour du lịch trên web bán tour, xây dựng với sự hỗ trợ của các plugin hay theme chuyên về Travel/ Hotel Booking:

Custom Post Type du lịch

Nếu như post được phân loại theo Category thì Custom Post Type cũng có thể phân loại theo Category tương tự, nhưng chúng ta thường gọi chúng là Custom Taxonomy vì đây là Category do các plugin hỗ trợ chứ không có sẵn trên WordPress.

 

2. Page là gì?

Tất nhiên, Page là trang, trước đây nó thường đại diện cho “nội dung tĩnh” trên WordPress.

Sự khác biệt cơ bản giữa page với post là page không có các dữ liệu như post: không có metadata như ngày đăng, ngày cập nhật, tác giả, … cũng không thể phân loại/ liên kết được qua category và tag.

Đa số các Page trên WordPress như About, Contact, Services, Landing Page… đều là các nội dung ‘tĩnh’.

Page là gì

Sau khi WordPress phát triển các tính năng để trở thành CMS (Content Management System) thì ngoài các loại Page tĩnh như About, Contact, Services, … chúng ta còn tạo các loại Page như Front-Page (Trang chủ), Product Page (trang hiển thị sản phẩm)…

Front-page là gi

Các plugin Page Builder như Visual Composer, Elementor, Divi Builder, Gutenberg Block Editor, ..giúp chúng ta tạo các loại page bao gồm nhiều thành phần nội dung theo ý mình.

3. Category là gì?

Category là danh mục, nó dùng để Phân loại nội dung Website, mặc định WordPress thì Category dùng để phân loại bài viết (post).

Category là gì

Custom Taxonomies (Custom Post Type Category)

Với các loại Custom Post Type như Products, Travel Tours, Hotel Booking, Online Course… thì danh mục của chúng gọi là Custom Taxonomy.

Ví dụ với web bán hàng WooCommerce, thì ta có thể tạo Category (Custom Taxonomy) như hình:

Custom Taxonomy

 

4. Tag là gì?

Tag là một từ khóa dùng để ‘neo’ các bài viết (post, custom post type) có cùng một mẩu thông tin. Nó giúp người dùng có thể truy xuất nhanh danh sách toàn bộ các bài viết có chung thông tin đó.

Khác biệt cơ bản giữa Cateogry và Tag là Category có thể có sub-category (danh mục con), còn Tag thì đơn lẻ, độc lập và không có Tag con.

Dùng Tag hợp lý

Nếu như Category là danh mục – dùng để nhóm một loại nội dung liên quan nhau trên WordPress, thì Tag dùng để kết nối các bài viết theo một ‘mẩu thông tin’ nào đó.

Cách dùng Tag và Category

Nếu không có nhu cầu phân loại theo danh mục con, thì việc sử dụng Category hay Tag để nhóm các bài viết đều có thể được. Tuy nhiên, một cách tự nhiên nhất, thì ta chỉ dùng Category để nhóm nhiều bài viết có chung chủ đề, còn Tag thì dùng để kết nối các mẩu thông tin nhỏ trên các bài viết.

Ví dụ trên một blog WordPress, Thủ thuật WordPress là category, Đánh giá WordPress là category vì cách sử dụng này giúp nhóm được nhiều bài viết có cùng nội dung lại với nhau.

Trong Thủ thuật WordPress có bài Hướng dẫn sử dụng Flatsome, trong Đánh giá WordPress có bài Đánh giá 10 themes bán hàng tốt nhất. Ta có thể dùng tag Flatsome để neo 2 bài viết trên.

Tag là gì

Lưu ý, không dùng Tag một cách tùy tiện, nếu chỉ có một bài viết có đề cập Flatsome mà bạn lại tạo tag Flatsome thì quá thừa – vì nó chẳng neo nội dung nào với nhau cả.

Đặc biệt, tránh dùng Tag trùng với Category vì khi đó vai trò của cả 2 thứ là trùng lặp, nó trở nên thừa thải.

Qua bài viết hi vọng các bạn có thể hiểu rõ được các loại nội dung Post, Page, Tag, Category trên WordPress.

Nói thêm về Tag và Category, cả 2 đóng vai trò rất quan trọng trong việc xây dựng Cấu trúc nội dung cho Website, và ảnh hưởng trực tiếp đến SEO cũng như trải nghiệm người dùng, bạn có thể hiểu rõ hơn trong bài viết này:

Cấu trúc nội dung tối ưu SEO cho WordPress

Chúc thành công!

Scroll to Top